Dzisiaj jest: 13-04-2024, Sobota

Szukaj przystanku 18:16

Lista przystanków

Nazwa (Linia) nr
Asnyka 01 (18)226-02
Asnyka 01 (18)226-01
Bajdy - Dom Ludowy 50 (23)303-01
Bajdy - Dom Ludowy 51 (23)303-02
Bajdy - k/Inwest-Profilu 83 (23)304-02
Bajdy - k/Inwest-Profilu 84 (23)304-01
Bajdy - Tłoki 49 (23)302-02
Bajdy - Tłoki 52 (23)302-01
Bajdy 07 (23)268-02
Bajdy 10 (23)268-01
Batorego 09 (10)052-02
Batorego 09 (0. 7. G)052-01
Białobrzeska 03 (3. B)241-01
Białobrzeska 04 (3)241-02
Białobrzeska Ogródki 01 (3)220-02
Białobrzeska Ogródki 01 (3)220-01
Białobrzeska Park 05 (3)223-01
Białobrzeska ZUO 02 (3)221-02
Białobrzeska ZUO 02 (3)221-01
Bieszczadzka Żniwna 24 (2)001-02
Bieszczadzka Żniwna 27 (2)001-01
Boh. Westerplatte 05 (0. 2. 7. 11. E. K)005-02
Boh. Westerplatte 06 (10. 11. E)005-01
Boh. Westerplatte PKP 07 (0. 11. E. K)006-01
Bratkówka - Dom Ludowy 11 (12)285-02
Bratkówka - Dom Ludowy 28 (12)285-01
Bratkówka - Granica 13 (12)284-02
Bratkówka - Granica 26 (12)284-01
Bratkówka - Skrzyżowanie Na Wólk (12)286-02
Bratkówka - Skrzyżowanie Na Wólk (12)286-01
Bursaki Most 03 (18)227-01
Bursaki Most 04 (18)227-02
BWI 01 (4. 20)075-01
Chopina 05 (4. 5)007-01
Chopina 06 (4. 5)007-02
Chopina Dębina 08 (4. 5)012-02
Chopina Dębina 09 (4. 5)012-01
Chopina Sklep 07 (4. 5)008-02
Chopina Sklep 07 (4. 5)008-01
Chorkówka Osiedle 11 (18)129-01
Chorkówka Osiedle 12 (11. 18)129-02
Chorkówka Sklep 01 (18)130-01
Chorkówka Sklep 02 (11. 18)130-02
Czajkowskiego 01 (7. 10. 11. 18)011-01
Czajkowskiego I 02 (0. 7. 11. 18)011-02
Długie - Dom Dziecka 07 (11. 16)244-01
Długie - Dom Dziecka 08 (16)244-02
Długie 10 (11. 16)245-01
Długie Granica 05 (11. 16)238-01
Długie Granica 06 (16)238-02
Dobieszyn 03 (1. E)131-02
Dobieszyn 04 (1)131-01
Dobieszyn II 11 (E)132-02
Dobieszyn II 12 (E)132-01
Dobieszyn III. Granica 15 (E)133-02
Dobieszyn III. Granica 16 (E)133-01
Dobieszyn Kościół 01 (1. E)134-02
Dobieszyn Kościół 02 (1)134-01
Dobieszyn Osiedle 13 (E)224-02
Dobieszyn Osiedle 14 (E)224-01
Dobieszyn Sklep 09 (1)135-02
Dobieszyn Sklep 10 (E)135-01
Dworzec 01 (0. 1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K)013-02
Dworzec 01 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G)013-03
Głowienka Dom Ludowy 02G (0. 10. 16. G)137-01
Grabiny 11 (2)138-02
Grabiny 12 (2)138-01
Grodzka Kino 01 (16. G)016-01
Grodzka Kino 02 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K)020-01
Grodzka Szpital 03 (16. G)097-01
Grodzka Szpital 04 (16. B. G)097-02
Guzikówka Dół 01 (7. G)246-01
Guzikówka Dół 02 (7. G)246-02
Guzikówka Most 07 (7)247-02
Guzikówka Most 08 (7)247-01
Hala Sportowa 01 (18)017-01
Hala Sportowa 02 (18)017-02
Hallera 01 (2)248-01
Hallera 02 (2. K)248-02
Huta Techniczna 01 (5. 12. 20. 23. E)018-02
Huta Techniczna 04 (2. 4. 5. 12. 20. 23. E. G)018-01
Hutnicza 02 (2. 16. E)019-01
Iskrzynia - Kościół 41 (5)306-02
Iskrzynia - sklep 25 (5)305-01
Iskrzynia - sklep 26 (5)305-02
Iskrzynia - Spółdzielnia-Szkoła 28A (5)306-01
Iskrzynia - Zagórze I (5)334-01
Jagiellońska 01 (7. 11. 18)257-01
Jaszczew - skrzyżowanie 55A (2)141-02
Jaszczew Kopalnia 04 (2)139-01
Jaszczew Kopalnia 05 (2)139-02
Jaszczew n/ż 53A (2)140-02
Jaszczew n/ż 56 (2)140-01
Jaszczew Spółdzielnia 01 (2)141-01
Jaszczew Wieś 02 (2)142-01
Jaszczew Wieś 03 (2)142-02
Jedlicze Borek 03 (11)143-01
Jedlicze Borek 04 (11)143-02
Jedlicze Głowackiego 01 (11. 16)136-01
Jedlicze Głowackiego 02 (16)136-02
Jedlicze Kolonia 03 (16)144-02
Jedlicze Kolonia 04 (16)144-01
Jedlicze Manierskiego 01 (2. 16)173-02
Jedlicze Manierskiego 02 (2. 16)173-01
Jedlicze n/ż 09 (2)145-02
Jedlicze n/ż 10 (2)145-01
Jedlicze Nawrót 03 (2. 16)146-02
Jedlicze Nawrót 04 (2. 11. 16)146-01
Jedlicze Osiedle 06 (2)147-01
Jedlicze Osiedle 07 (2)147-02
Jedlicze PKP 07 (2. 16)148-02
Jedlicze PKP 08 (2. 16)148-01
Jedlicze Poczta 06 (2)149-01
Jedlicze Rafineria 03 (2. 16)150-02
Jedlicze Rafineria 04 (2. 16)150-01
Jedlicze Rejtana 01 (2. 16)057-02
Jedlicze Rejtana 02 (2. 16)057-01
Jedlicze Rynek 01 (2. 16)151-02
Jedlicze Rynek 02 (2. 11. 16)151-01
Jedlicze Skrzyżowanie 01 (16)152-02
Jedlicze Skrzyżowanie 02 (16)152-01
Jedlicze Stadion 01 (11)153-01
Jedlicze Stadion 02 (11)153-02
Jedlicze Szkoła 01 (2)154-02
Jedlicze Szkoła 02 (2. 11)154-01
Kampus PANS 01 (2)029-01
Kolejowa 03 (0. 1. 2. 7. 11. 18. B. E. G)336-01
Kolejowa 04 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G)336-03
Kolejowa 04 (1. 2. A. E. G)336-02
Konopnickiej - Szkoła 01 (B. G)024-01
Konopnickiej - Szkoła 02 (G)024-02
Konopnickiej Kościół 03 (B. G)023-01
Konopnickiej Kościół 04 (G)023-02
Kopernika 01 (G)025-02
Kopernika 01 (B. G)025-01
Kopernika Zaścianek 03 (B. G)026-01
Kopernika Zaścianek 03 (G)026-02
Korczyna - Rynek 02 (0. 1. 10. 18)232-01
Korczyna ul. A.Fredry-k. szkoły 01 (0. 1. 10)157-02
Korczyna ul. A.K.-Zwierzeń za mostem45 (1)296-01
Korczyna ul. A.K.-Zwierzeń za mostem46 (1)296-02
Korczyna ul. Akacjowa - Dół 01 (18)155-02
Korczyna ul. Akacjowa - Dół 02 (18)155-01
Korczyna ul. Krośnieńska 03 (0. 1. 10)156-02
Korczyna ul. Krośnieńska 22 (0. 1. 10)156-01
Korczyna ul. Krośnieńska-Załę&#x (0. 1. 10)123-02
Korczyna ul. Sporne-k. D.L. 47 (1)297-01
Korczyna ul. Sporne-k. D.L. 48 (1)297-00
Korczyna ul.A.Fredry-k.szkoły 04 (0. 1. 10)157-01
Korczyna ul.Gen.Szeptyckiego-skrzyż.12 (0. 1. 10)231-02
Korczyna ul.Gen.Szeptyckiego-skrzyż.20 (0. 1. 10)231-01
Korczyńska 03 (0. 1. 10. 11. 18)027-02
Korczyńska 04 (0. 1. 2. 7. 10. 11. E)027-01
Krakowska 05 (1. 2. A. E)030-02
Krakowska 06 (1. 2. 11. B. E)030-01
Krakowska Carrefour 01 (1. 2. 4. 16. A. E)073-02
Krakowska Carrefour 02 (1. 2. 16. B. E)073-01
Krakowska Cmentarz 11 (0. 7. 11. 18. K)031-02
Krakowska Cmentarz 12 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K)031-01
Krakowska Huta 03 (1. 2. 4. 16. A. E)032-02
Krakowska Huta 04 (1. 2. 11. B. E)032-01
Krakowska Osiedle 07 (1. 2. A. E. G)034-02
Krakowska Osiedle 08 (1. 2. 11. B. E. G)034-01
Krakowska Szkoła 09 (1. 2. A. E. G)033-02
Krakowska Szkoła 10 (1. 2. 11. B. E. G. K)033-01
Krościenko W. Brzozowska 21 (4)166-01
Krościenko W. Brzozowska 22 (4)166-02
Krościenko W. Centrum 19 (4)128-01
Krościenko W. Centrum 20 (4)128-02
Krościenko W. Dębina 11 (4. 5)159-01
Krościenko W. Dębina 12 (4. 5)159-02
Krościenko W. Dwór 13 (4. 5)160-01
Krościenko W. Dwór 14 (4. 5)160-02
Krościenko W. Folwark 09 (5)158-01
Krościenko W. Folwark 10 (5)158-02
Krościenko W. Groszek 03 (5)161-01
Krościenko W. Groszek 04 (5)161-02
Krościenko W. M.Góra 01 (5)163-01
Krościenko W. M.Góra 02 (5)163-02
Krościenko W. Pręt 15 (4)084-01
Krościenko W. Pręt 16 (4)084-02
Krościenko W. Pustyny 32A (4)170-02
Krościenko W. Pustyny 37 (4)170-01
Krościenko W. Staw 17 (4)127-01
Krościenko W. Staw 18 (4)127-02
Krościenko W. Wójtostwo 05 (5)164-01
Krościenko W. Wójtostwo 06 (5)164-02
Krościenko W. Zagórze 07 (5)162-01
Krościenko W. Zagórze 08 (5)162-02
Lasy Państwowe 23 (10. B. E)003-01
Legionów - Stadion 01 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K)237-01
Legionów - Stadion 02 (3. E)237-02
Legionów 03 (1. 2. 3. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K)036-01
Legionów 04 (3. E)036-02
Legionów Galeria 06 (E)004-01
Lelewela 06 (G)050-01
Leroy Merlin 22 (2)002-02
Leroy Merlin 25 (0. 2. A. E)002-01
Lewakowskiego 01 (1. 2. 3. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G)037-01
Lniarska 01 (0. 2. 7. 11. 18. 20)038-01
Lniarska 02 (7. 10. 11. 18)038-02
Lotników - Huta 03 (7. 18)039-02
Lotników - Huta 04 (7)039-01
Lwowska Hotel 11 (A)258-01
Lwowska PKP 14 (2. 10. 11. B. E)041-01
Lwowska Sezam 09 (A)040-01
Lwowska Sezam 10 (11. B. K)040-02
Lwowska Urząd Miasta 12 (11. B. K)307-02
Łączki Jagiellońskie - Dom Ludowy 16 (12. 23)277-01
Łączki Jagiellońskie - Dom Ludowy 23 (12. 23)277-02
Łączki Jagiellońskie - k. mostu 18 (12. 23)278-01
Łączki Jagiellońskie - k. mostu 21 (12. 23)278-02
Łęki Strzyżowskie - Bartne 08 (12)273-01
Łęki Strzyżowskie - Dom Strażaka (12)275-01
Łęki Strzyżowskie - Dom Strażaka (12)275-02
Łęki Strzyżowskie - Granica 18 (12. 23)346-01
Łęki Strzyżowskie - Granica 18 (12. 23)346-02
Łęki Strzyżowskie - Most 34 (23)279-02
Łęki Strzyżowskie - Most 45 (23)279-01
Łęki Strzyżowskie - Podlas 10 (12)274-01
Łęki Strzyżowskie - Podlas 29 (12)274-02
Łęki Strzyżowskie - Skrzyżowanie (12. 23)276-01
Łęki Strzyżowskie - Skrzyżowanie (12. 23)276-02
Łężany Górka I 04Ł (20)169-02
Łężany Górka I 04Ł (20)169-01
Łężany Górka III 07Ł (20)167-01
Łężany Górka III 07Ł (20)167-02
Łężany Dom Ludowy 03Ł (20)165-02
Łężany Dom Ludowy 03Ł (20)165-01
Łężany Dół 010Ł (2)344-01
Łężany Dół 010Ł (2)344-02
Łężany Nawrót Nawsie 011 (2)343-01
Łężany Nawrót Nawsie 011 (2)343-02
Łężany Piekarnia 06Ł (20)168-02
Łężany Piekarnia 06Ł (20)168-01
Łężany Przedszkole 09Ł (2)345-00
Łężany Przedszkole 09Ł (2)345-01
Łukasiewicza Kletówki 01 (0. 11)044-02
Łukasiewicza Kletówki 02 (10. 11)044-01
Łukasiewicza Osiedle 03 (0. 11)043-02
Łukasiewicza Osiedle 04 (10. 11)043-01
Magurów 01 (K)250-01
Magurów 02 (K)250-02
Męcinka Wieś 01 (2. 11)174-01
Męcinka Wieś 02 (2)174-02
Męcinka Zakład 04 (2. 11)175-01
Mielczarskiego Dworzec 02 (1. 2. 4. 5. 7. 10. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G)014-01
Naftomontaż 01 (7. 18)045-02
Naftomontaż 02 (7)045-01
Niepodległości - Galeria 07 (0. 1. 3. 11. 18)236-02
Niepodległości - Galeria 08 (1. 2. 3. 7. 10. 11. E)236-01
Niepodległości-Korczyńska 05 (0. 1. 11. 18)046-02
Niepodległości-Korczyńska 06 (1. 2. 3. 7. 10. 11. E)046-01
Odrzykoń - Dom Kultury 59 (5. 12)295-02
Odrzykoń - Głębokie 1 66 (3)260-01
Odrzykoń - Głębokie 1 73 (3)260-02
Odrzykoń - Głębokie 2 68 (3)261-01
Odrzykoń - Głębokie 2 71 (3)261-02
Odrzykoń - Głębokie 3 69 (3)262-02
Odrzykoń - Głębokie 3 70 (3)262-01
Odrzykoń - Góra 55 (5. 12)293-02
Odrzykoń - Mała Strona 1 89 (5)290-00
Odrzykoń - Mała Strona 1 90 (5. 12)290-01
Odrzykoń - Mała Strona 2 92 (5. 12)291-01
Odrzykoń - Mała Strona 3 94 (5. 12)292-01
Odrzykoń - Most 60 (5. 12)288-02
Odrzykoń - Most 61 (5. 12)288-01
Odrzykoń - Podzamcze 1 67 (3)263-02
Odrzykoń - Podzamcze 1 72 (3)263-01
Odrzykoń - Podzamcze 2 65 (3)264-02
Odrzykoń - Rzeki 07 (12)287-02
Odrzykoń - Rzeki 32 (12)287-01
Odrzykoń - Skrzyżowanie 58 (5. 12)289-02
Odrzykoń - Skrzyżowanie 63 (5. 12)289-01
Odrzykoń - Szkoła 57 (5. 12)294-02
Okrzei 01 (0)233-01
Okrzei 02 (10. 11)233-02
Os. Generalskie 03 (2)249-01
Os. Generalskie 04 (2. K)249-02
Os.Traugutta 10 (7. 10. 11. 18. B. G)053-02
Os.Traugutta 10 (0. 7. A. E. G)053-01
Os.Traugutta Szkoła 07 (10)051-02
Os.Traugutta Szkoła 08 (0. 7. G)051-01
Ostaszewskiego 01 (10)338-01
Ostaszewskiego 02 (0)338-02
Plac Monte Cassino 01 (0. 1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K)082-01
Podkarpacka BWI 13 (B)313-02
Podkarpacka Centrum Handlowe 09 (5. 12. 20. 23. B. E)311-02
Podkarpacka Kleberg 07 (5. 12. 20. 23. B. E)059-02
Podkarpacka Kleberg 08 (2. 4. 5. 12. 20. 23. A)059-01
Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 20 (0. A. E)056-02
Podkarpacka os.Grota-Roweckiego 21 (0. 10. B. E. G)056-01
Podkarpacka Pałac 10 (A)312-01
Podkarpacka Pasaż 16 (7. 11. A)055-02
Podkarpacka Pasaż 17 (7. 11. 18. B)055-01
Podkarpacka Węzeł 18 (7. 11. A)058-02
Podkarpacka Węzeł 19 (B)058-01
Podkarpacka Wiadukt 11 (B)060-02
Podkarpacka Wiadukt 12 (A)060-01
Podkarpacka WSK 14 (7. 11. 18. A)054-02
Podkarpacka WSK 15 (7. 11. 18. B)054-01
Podwale 02 (1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. B. E. G. K)061-02
Polanka - Baczyńskiego 01 (E)065-02
Polanka - Baczyńskiego 02 (E)065-01
Polanka - Kojdera 01 (E)072-01
Polanka - Kojdera nr 23 04 (E)069-01
Polanka - Kojdera nr 23 05 (E)069-02
Polanka - Kojdera nr 37 02 (E)079-01
Polanka - Kojdera nr 37 03 (E)079-02
Polanka - Maczka nr 18 04 (E)062-02
Polanka - Maczka nr 18 05 (E)062-01
Polanka - Maczka nr 43 03 (E)070-02
Polanka - Maczka nr 43 03 (E)070-01
Polanka Cmentarz 03 (E)015-01
Polanka D.L. 04 (E)064-02
Polanka D.L. 05 (E)064-01
Polanka Działki 06 (E)240-02
Polanka Działki 07 (E)240-01
Polanka Kościół 01 (E)068-01
Polanka Osiedle 01 (1. B. E)071-03
Polanka Osiedle 01 (1. A. E)071-01
Polanka Osiedle 02 (E)071-02
Polanka OSP 06 (E)074-02
Polanka OSP 07 (E)074-01
Polanka Pałac 02 (E)314-01
Polanka Szkoła 02 (E)239-02
Polanka Szkoła 03 (E)239-01
Polanka Zakłady 03 (E)063-01
Polanka Zakłady 04 (E)063-02
Polna 01 (2)340-01
Polna 01 (2)340-02
Polna 02 (2)341-02
Polna 02 (2)341-01
Polna 04 (2)342-01
Polna 04 (2)342-02
Potakówka 01 (2. 16)177-02
Potakówka 08 (2. 16)176-01
Potakówka 10 (2. 16)177-01
Potok - Góra 51A (2)180-02
Potok - Góra 58 (2)180-01
Potok - Skrzyżowanie 09 (16)178-02
Potok - Skrzyżowanie 10 (16)178-01
Potok - skrzyżowanie 49A (2)182-02
Potok - skrzyżowanie 60 (2)182-01
Potok - warsztaty 47A (2. 16)181-02
Potok - warsztaty 62 (2. 16)181-01
Potok 01 (23)272-02
Potok 18 (23)272-01
Potok Dom Ludowy 07 (16)179-02
Potok Dom Ludowy 08 (16)179-01
Potok Wieś 05 (16)183-02
Potok Wieś 06 (16)183-01
Pow. Warszawskich 01 (0. 2. 7. 11. E. K)077-01
Pow. Warszawskich 02 (10. 11. E)077-02
Powstańców Śląskich 03 (0. 2. 7. 11. E. K)078-01
Powstańców Śląskich 04 (10. 11. E)078-02
Powstańców Warszawskich 01A (0. 2. 7. 11. E. K)337-01
Powstańców Warszawskich 02A (10. 11. E)337-02
Przybówka 11 (23)266-02
Przybówka - Dom Strażaka 75 (23)299-02
Przybówka - Dom Strażaka 75 (23)299-01
Przybówka - Szkoła 01 (23)301-01
Przybówka - Szkoła 04 (23)301-03
Przybówka - Szkoła 04 (23)301-02
Przybówka. PKP 04 (23)265-01
Przybówka. Skrzyż. 06 (23)266-01
Przygrody 01 (E)080-01
Przygrody 02 (E)080-02
Pużaka 04 (7. 18)081-02
Sikorskiego - Pole 09 (20)086-01
Sikorskiego - Pole 09 (20)086-02
Sikorskiego - Przejazd 08 (20)087-02
Sikorskiego - Przejazd 11 (20)087-01
Sikorskiego 05 (2. 4. 5. 11. 20. K)085-01
Sikorskiego 06 (2. 4. 5. 20)085-02
Sikorskiego-Ciepłownia 07 (20)009-02
Sikorskiego-Ciepłownia 07 (20)009-01
Składowa 03 (0. 7)088-01
Składowa 04 (10)088-02
Stacja Wojaszówka (23)310-02
Stacja Wojaszówka (23)310-01
Stapińskiego Kopalnia 02 (18)089-02
Stapińskiego Sklep 04 (18)090-02
Starostwo Powiatowe 01 (0. 2. 11. A. E)091-01
Starostwo Powiatowe 02 (10. B. E)091-02
Staszica 01 (0. 1. 2. 4. 5. 7. 11. 12. 16. 18. 20. 23. A. E. G. K)230-01
Suchodół Dom Ludowy 01 (0. 10. 16. G)092-01
Suchodół Dom Ludowy 02 (16. G)092-02
Suchodół Góra 01 (0. 10. 16. G)093-01
Suchodół Henczlówka 11 (0. 10. 16. G)094-01
Suchodół Henczlówka 12 (16. G)094-02
Suchodół Pomnik 09 (0. 10. 16. G)095-01
Suchodół Pomnik 10 (16. G)095-02
Suchodół Sapia Góra 07 (0. 10. 16. G)096-01
Suchodół Sapia Góra 08 (16. G)096-02
Suchodół Słoneczna 01 (G)252-01
Suchodół Słoneczna 02 (G)252-02
Szczepańcowa 03 (7)184-02
Szczepańcowa Blok 01 (7)186-02
Szczepańcowa Czajki 03 (7)185-02
Szczepańcowa Kuźnia 07 (7)187-02
Szczepańcowa Sklep 05 (7)188-02
Szpital Wojewódzki 01 (0. 1. 2. 7. 10. 11. E)098-01
Szpital Wojewódzki 01 (0. 1. 10)098-02
Szpital Wojewódzki I 02 (0. 1. 10)099-02
Szpital Wojewódzki I 02 (0. 1. 10)099-01
Ślączka-Stapińskiego 08 (18)225-01
Ślączka-Stapińskiego 08 (18)225-02
Świerzowa (11)189-02
Świerzowa Most (11)190-02
Świerzowa Remiza (11)192-02
Świerzowa skrzyżowanie 01 (7. 11. 18)193-01
Świerzowa skrzyżowanie 02 (11. 18)193-02
Świerzowa Szk. (11)194-02
Świerzowa-Dom Ludowy 03 (11. 18)191-01
Świerzowa-Dom Ludowy 04 (11. 18)191-02
Targowiska Casablanka 014T (20)195-01
Targowiska Piekiełko 011T (20)198-02
Targowiska Cmentarz 010T (20)197-02
Targowiska Dom Ludowy 015T (20)196-01
Targowiska Dom Ludowy 015T (20)196-02
Targowiska Nad Badoniem 08T (20)254-01
Targowiska Osiedle I 04T (20)202-02
Targowiska Osiedle I 04T (20)202-01
Targowiska Osiedle II 05T (20)201-02
Targowiska Osiedle II 05T (20)201-01
Targowiska Ośrodek Zdrowia 07T (20)203-02
Targowiska Ośrodek Zdrowia 07T (20)203-01
Targowiska PGR 012T (20)199-02
Targowiska Remiza OSP 016T (20)205-02
Targowiska Remiza OSP 016T (20)205-01
Targowiska Sklep ABC 013T (20)200-02
Targowiska Stacja PKP 03T (20)204-02
Targowiska Stacja PKP 03T (20)204-01
Targowiska Szkoła 09T (20)206-02
Tłoki - Sklep 01 (7)103-02
Tłoki - Sklep 01 (7)103-01
Tłoki - Stadion 05 (7)251-02
Tłoki - Stadion 06 (7)251-01
Tłoki 03 (7)102-01
Tłoki 03 (7)102-02
Turaszówka - Klonowa 01 (1. A. E)021-01
Turaszówka Granica 02 (1. A. E)104-02
Turaszówka Granica 02 (1. A)104-01
Turaszówka Kościół 03 (1. A. E)121-02
Turaszówka Kościół 08 (1. 20. A. B. E)121-01
Turaszówka Mostek 02 (1. A. E)022-02
Turaszówka Mostek 03 (1. A. E)022-01
Turaszówka Obwód Drogowy 01 (5. 12. 23)298-02
Turaszówka Obwód Drogowy 02 (5. 12. 23)298-01
Turaszówka Ośrodek 01 (2. 16)109-02
Turaszówka Ośrodek 02 (2. 16)109-01
Turaszówka PANS 05 (1. 4. 20. A. B. E)122-02
Turaszówka PANS 10 (1. 20. A. B. E)122-01
Turaszówka PKP 04 (1. A)105-02
Turaszówka PKP 04 (1. A)105-01
Turaszówka Sklep 06 (1. A. E)106-01
Turaszówka Sklep 06 (1. A. E)106-02
Turaszówka Skrzyżowanie 03 (1. 2. 4. 16. 20. A. B. E)107-02
Turaszówka Skrzyżowanie 04 (1. 2. 4. 16. 20. A. B. E)107-01
Turaszówka Staw 05 (1. 2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. A. B. E)108-02
Turaszówka Staw 06 (1. 2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. A. B. E)108-01
Turaszówka ZSE 03 (5. 12. 23)110-02
Turaszówka ZSE 04 (23)110-00
Turaszówka ZSE 04 (5. 12. 20. 23)110-01
Tysiąclecia 07 (2. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. E. G)111-02
Tysiąclecia 10 (2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. E. G)111-01
Tysiąclecia HSG-3 05 (2. 4. 5. 11. 12. 16. 18. 20. 23. E. G)112-02
Tysiąclecia HSG-3 08 (2. 4. 5. 12. 16. 20. 23. E. G)112-01
Tysiąclecia Krosglass 02 (2. 4. 5. 12. 20. 23. E)315-01
Tysiąclecia Stołówka 03 (2. 4. 5. 12. 16. 23)113-02
Tysiąclecia Stołówka 06 (2. 16)113-01
Ustrobna 03 (23)270-02
Ustrobna 14 (23)270-01
Ustrobna. Gąsienice 05 (23)269-02
Ustrobna. Gąsienice 12 (23)269-01
Ustrobna. Nowa Wieś 16 (23)271-01
Ustrobna. Nowa Wieś 16 (23)271-02
Wieniawskiego 01 (2. 4. 5)114-01
Wieniawskiego 02 (4. 5)114-02
Wieniawskiego Kościół 03 (4. 5)255-01
Wieniawskiego Kościół 04 (4. 5)255-02
Wierzbowa 03 (B. G)115-01
Wisze 10 (18)116-01
Wisze 10 (18)116-02
Wisze Rozdzielnia 06 (18)117-02
Wisze Rozdzielnia 07 (18)117-01
Wisze Środek 08 (18)118-02
Wisze Środek 09 (18)118-01
Witosa 03 (7. G)049-01
Witosa 04 (7. G)253-01
Wojaszówka - Skrzyżowanie 47 (23)280-01
Wojaszówka - Skrzyżowanie 48 (23)280-02
Wojaszówka 08 (23)267-01
Wojaszówka 09 (23)267-02
Wojkówka - Bukowina 17 (12)282-02
Wojkówka - Bukowina 22 (12)282-01
Wojkówka - Dom Ludowy 19 (12)281-02
Wojkówka - Dom Ludowy 20 (12)281-01
Wojkówka - Granica 15 (12)283-02
Wojkówka - Granica 24 (12)283-01
Wojska Polskiego - Rondo 02 (1. 2. 4. 5. 10. 11. 12. 18. 20. E. K)083-01
Wojska Polskiego 03 (2. 4. 5. 11. 20)119-01
Wojska Polskiego 04 (2. 4. 5. 7. 11. 12. 20)119-02
WSK 02 (0. 10)333-02
Wyszyńskiego Cmentarz 05 (0. 10. 16. G)010-01
Wyszyńskiego Cmentarz 06 (16. G)010-02
Zalesie 03Z (20)229-02
Zalesie 03Z (4. 20)229-01
Zalesie Dom Ludowy 01Z (4. 20)172-01
Zalesie Dom Ludowy 01Z (4. 20)172-02
Zalesie I (4. 20)219-01
Zalesie I (4. 20)219-02
Zalesie Skrzyżowanie 02Z (4. 20)171-02
Zalesie Skrzyżowanie 02Z (4. 20)171-01
Załęże 02 (0. 1. 10)123-01
Zręcin 03 (11)208-01
Zręcin 04 (11)208-02
Zręcin skrzyżowanie 01 (11)209-01
Zręcin skrzyżowanie 02 (11)209-02
Zręcin skrzyżowanie 09 (18)210-01
Zręcin skrzyżowanie 10 (11. 18)210-02
Zręcin Szkoła 07 (18)211-01
Zręcin Szkoła 08 (11. 18)211-02
Zręcin ul. Łukasiewicza 05 (11. 18)207-01
Zręcin ul. Łukasiewicza 06 (11. 18)207-02
Zręcińska - Lotników 07 (7. 11. 18)067-01
Zręcińska - Lotników 08 (7. 11. 18)067-02
Zręcińska - Lotników 10 (11. 18)259-02
Zręcińska - Rayskiego 05 (7. 11. 18)066-01
Zręcińska - Rayskiego 06 (7. 11. 18)066-02
Zręcińska 01 (7. 11. 18)125-01
Zręcińska 02 (7. 11. 18)125-02
Zręcińska Granica 09 (7. 11. 18)243-01
Zręcińska Granica 12 (11. 18)243-02
Zręcińska-Skłodowskiej 03 (7. 11. 18)124-01
Zręcińska-Skłodowskiej 04 (7. 11. 18)124-02
Żarnowiec 03 (11)212-01
Żarnowiec 04 (11)212-02
Żarnowiec I 07 (11)213-01
Żarnowiec I 08 (11)213-02
Żarnowiec Muzeum 05 (11)214-01
Żarnowiec Muzeum 06 (11)214-02
Żarnowiec Stawisko 09 (11)215-01
Żarnowiec Stawisko 10 (11)215-02
Żeglce 01 (18)216-01
Żeglce 02 (11. 18)216-02
Żeglce 03 (18)218-01
Żeglce 04 (11)218-02
Żeglce Kościół 05 (18)217-01
Żeglce Kościół 06 (11. 18)217-02
Żeglce Zręcka 01 (11)300-01
Żeromskiego 01 (18)126-02
Żeromskiego 01 (18)126-01
Żeromskiego 02 (18)101-02
Żeromskiego 02 (18)101-01
Żeromskiego 02 (18)101-03
Żeromskiego Kapliczka 03 (18)100-02
Żeromskiego Kapliczka 04 (18)100-01
Żółkiewskiego MPGK 03 (0. 3)235-01
Żółkiewskiego MPGK 04 (3. 10. 11)235-02
Żółkiewskiego Park 01 (0. 3)234-01
Żółkiewskiego Park 02 (3. 10. 11)234-02
Żółkiewskiego Prochownia 05 (0. 3)256-01
Żwirki i Wigury 01 (0. 7. 10)120-01