Aktualizacja z dnia: 2022-11-04 07:36:04
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. informuje, że z dniem 07-11-2022r. wprowadza korekty godzinowe na poszczególnych liniach: Linia 71 - zmiana z przystanku początkowego z Wał Tarejwy z godziny 4:58 na godzinę 4:48; Dworca PKP z godziny 6:15 na godzinę 6:10. Linia 60 -
zmiana z przystanku początkowego z Dworca PKP z godziny 7:37 na godzinę 7:32; Cm. Komunalny z godziny 14:22 na godzinę 14:15; oraz z godziny 13:24 na godzinę 13:27.
Linia 68 - zmiana z przystanku początkowego z Cm. Komunalnego z godziny 14:06 na godzinę 14:11.
Linia 69 - zmiana z przystanku początkowego z Piłsudskiego z godziny 6:15 na godzinę 6:10 oraz z godziny 15:45 na godzinę 15:50 z Niklas z godziny 6:45 na godzinę 6:40. Zmiany dotyczą dni roboczych. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z rozkładem jazdy.
Polityka prywatności © Rozkład7xp 2022 ( 3334718/ 14 ) 807 277